dziś z kwiatami do Januarego i Konstancji  Sobota 19 09 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0730-1530
 • Wtorek
  0730-1530
 • Środa
  0730-1530
 • Czwartek
  0730-1530
 • Piątek
  0730-1530
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji .

Rodzaje spraw rozpatrywanych przez kolegia:

- objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej w tym: podatki i opłaty lokalne, podatek. rolny, leśny, opłata skarbowa itd,

- działalność gospodarcza,
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
- pomoc społeczna,świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne,
- gospodarka nieruchomościami wtym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek w gminach,
- prawo wodne,
- rolnictwo, lesnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo,
- handel, sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych,
- prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy,
- prawo górnicze i geologiczne,
- egzekucja administracyjna,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- inne

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Dodatkowe informacje