dziś z kwiatami do Michała i Makarego  Piątek 10 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0745-1645
 • Wtorek
  0745-1645
 • Środa
  0745-1545
 • Czwartek
  0745-1545
 • Piątek
  0745-1545
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów obsługuje interesantów – mieszkańców Lublina w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin, to jest:
– poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
– środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Skargi konsumentów mogą być składane na piśmie lub osobiście w czasie pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Już przy wstępnej rozmowie konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co do możliwości załatwienia sprawy.

Do zadań Rzecznika należy:
– Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.
– Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
– Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
– Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
– Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
– Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.
– Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.


Rzecznik ma więc przede wszystkim kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Nie jest organem który rozstrzyga spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą . Staramy się swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi doprowadzić do kompromisu dbając o prawa słabszego uczestnika rynku, czyli konsumenta Rzecznik zajmuje się również szeroko pojętą edukacją konsumencką. W biurze rzecznika konsumenci mogą uzyskać informację, poradę prawną w zakresie praw i obowiązków.

Konsumentem jest osobą, która nabywa towary lub usługi,
podejmuje czynności prawne w celach niezwiązanych z pracą zawodową czy działalnością gospodarczą. Jeżeli przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej realizacji konsument napotyka na trudności ma prawo zwrócić się do nas o pomoc i poradę prawną.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - RZECZNIK KONSUMENTÓW 
HDPUEICNSW - URZĄD MIEJSKI Dodatkowe informacje