dziś z kwiatami do Amelii i Jana  Poniedziałek 30 marca 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ KARNY

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  1000-1800
 • Wtorek
  0900-1500
 • Środa
  0900-1500
 • Czwartek
  0900-1500
 • Piątek
  0900-1500
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Sąd Rejonowy II WYDZIAŁ KARNY

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek:9.00-15.00

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 10.00 - 13.00
Środa: 9.00 - 15.00
Piątek: 10.00 - 13.00


rozpatrywanie spraw z obszaru
miasta Chełma:
* o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy,
* w przedmiocie wydania wyroku łącznego;
* rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
* rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego w postępowaniu zwyczajnym;
* rozpoznawanie wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz wniosków straży granicznej o zastosowanie aresztu w celu wydalenia cudzoziemca;
* rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
* wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
* wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi;
* inne sprawy w tym wnioski:
- udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego sądu ,
- prośby o ułaskawienie
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- zatarcie skazania,
- uznanie środka karnego za wykonany,
- warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,
- umorzenie grzywny i kosztów sądowych,
- rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty,
- zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - SĄDY Dodatkowe informacje