dziś z kwiatami do Bogusławy i Bogumiły  Niedziela 18 kwietnia 2021

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE WSEI

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0800-1600
 • Wtorek
  0800-1600
 • Środa
  0800-1600
 • Czwartek
  0800-1600
 • Piątek
  0800-1600
 • Sobota
  0830-1500
 • Niedziela
  0830-1500

Zdjęcia / Ilustracje


Zdjęcia:

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

Opis działalności

Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie
specjalności:
- Psychologia organizacji i zarządzania
- Psychologia społeczna
- Psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego
- Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
- Psychologia sądowa i penitencjarna

EKONOMIA studia magisterskie- uzupełniające II stopnia
specjalności:
- Ekonomika przedsiębiorstw
- Rachunkowość i finanse
- Zarządzanie nieruchomościami
- Ekonomika transportu i logistyki
- Przygotowanie projektów i zarządzanie projektami

EKONOMIA studia licencjackie I stopnia
specjalności:
- Ekonomika przedsiębiorstw
- Rachunkowość
- Informatyka w Ekonomii
- Towaroznawstwo
- Obsługa rynku nieruchomości
- Bezpieczeństwo i higiena pracy

ADMINISTRACJA studia magisterskie uzupełniające II stopnia
specjalności:
- Administracja publiczna
- Administracja bezpieczeństwa publicznego
- Administracja gospodarcza
- Samorząd terytorialny i ochrona środowiska

ADMINISTRACJA studia licencjackie I stopnia
specjalności:
- Administraja celna
- Administracja gospodarcza
- Administracja bezpieczeństwa publicznego
- Administracja publiczna

PEDAGOGIKA studia magisterskie II stopnia
specjalności:
- Pedagogika szkolna i opiekuńcza
- Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
- Pedagogika resocjalizacyjna

PEDAGOGIKA studia licencjackie I stopnia
specjalności:
- Pedagogika szkolna i opiekuńcza
- Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia licencjackie I stopnia
specjalności:
- Integracja europejska
- Dyplomacja współczesna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia licencjackie I stopnia
specjalnosci:
- Bezpieczeństwo informacji
- Zarządzanie kryzysowe

PIELĘGNIARSTWO studia licencjackie I stopnia
PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe

TRANSPORT studia magisterskie-uzupełniajace II stopnia
specjalności:
-Sysemy logistyczne i zarzadzanie w transporcie
-Informatyka w transporcie

TRANSPORT studia magisterskie I stopnia
specjalności:
- Eksploatacja środków transportu
- Inżynieria ruchu
- Organizacje i logistyka transportu
- Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe

INFORMATYKA studia inżynierskie I stopnia
specjalności:
- Grafika i multimedia
- Systemy i sieci komputerowe

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN studia inżynierskie I stopnia
specjalności:
- Aparatura i urządzenia medyczne
- Eksploatacja i maszyn i urządzeń

LOGISTYKA studia inżynierskie- I stopnia
specjalności:
-Inżynieria systemów logistycznych
-Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie I stopnia kierunek w organizacji na rok akademicki 2011/2012
specjalności:
-Zarządzanie w administracji publicznej
-Zarządzenie zasobami ludzkim

ZDROWIE PUBLICZNE studia licencjackie I stopnia
specjalności:
- Promocja i trening zdrowia
- Opieka medyczna i edukacja


Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 jest prowadzona od 5 maja do 31 sierpnia 2011.
Przyjęcia wg kolejności zgłoszeń.
Składanie dokumentów
w siedzibie Uczelni przy ul. Mełgiewskiej 7-9
i punkcie rekrutacyjno-informacyjnym przy ul. Królewskiej 3.

STUDIA PODYPLOMOWE
specjalności:
- Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Europejski doradca bankowy
- Europejski menadżer jakości
- Grafika komputerowa
- Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
- Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
- Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi
- Rachunkowość budżetowa
- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
- Studia dla ekspertów i doradców inwestycyjnych
- Systemy baz danych
- Wycena nieruchomości
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- Zamówienia publiczne
- Zarządzanie finansami firm
- Zarządzanie nieruchomościami
- Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym
- Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
- Przedsiębiorczość - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
- Doradztwo zawodowe
- Doradztwo zawodowe (studia podyplomowe wyłacznie dla absolwentów magisterskich studiów psychologicznych)
- Doradca podatkowy
- Studium pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
- Technologia informacyjna i informatyka - studia kwalifikacyjne
- Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
- Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia kwalifikacyjne
- Zarządzanie placówkami oświatowymi - studia doskonalące
- Edukacja medialna dla nauczycieli - studia doskonalące dla nauczycieli
- Psychologia transportu
- Organizacja pomocy społecznej
- Mediacje cywilne i karne
- Studia podyplomowe z socjoterapii
- Profesjonalna profilaktyka w szkole
- Studia podyplomowe z socjoterapii
- Konsultant rozwoju społecznego
- Posrednictwo pracy
- Administrowanie sieciami komputerowymi
- Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jenostkach Samorządu Terytorialnego
- Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem-aspekty prawne i praktyczne
- Akademia trenera biznesu

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - STUDIA 
HDPUEICNSW - STUDIA INŻYNIERSKIE 
HDPUEICNSW - STUDIA LICENCJACKIE 
HDPUEICNSW - STUDIA MAGISTERSKIE 
HDPUEICNSW - STUDIA PODYPLOMOWE 
HDPUEICNSW - STUDIA ZAOCZENE 
HDPUEICNSW - SZKOŁY WTYŻSZE 
HDPUEICNSW - SZKOŁY WYŻSZE NIEPUBLICZNE 
HDPUEICNSW - UCZELNIA Dodatkowe informacje