dziś z kwiatami do Ireny i Wincentego  Niedziela 5 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ANIMALS

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0900-1800
 • Wtorek
  0900-1800
 • Środa
  0900-1800
 • Czwartek
  0900-1800
 • Piątek
  0900-1800
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

TELEFON INTERWENCYJNY: 530 108 109
poniedziałek do piątku od 9-18

Celem stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
- kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
- kształtowanie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony środowiska a zwłaszcza świata zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- współpracę ze schroniskami dla zwierząt
- podejmowanie działań zapobiegających w zakresie ochrony zwierząt
- współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie
- współpracę z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu stosunku do zwierząt
- prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych
- organizowanie aukcji zwierząt ze schroniska
- organizowanie dni dobroci dla zwierząt

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - STOWARZYSZENIA 
HDPUEICNSW - ZWIERZĘTA DOMOWE Dodatkowe informacje