dziś z kwiatami do Łucji i Wilhelma  Sobota 25 czerwca 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

AKFON PROTETYKA SŁUCHU - Andrzej Kapitan

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0900-1700
 • Wtorek
  0900-1700
 • Środa
  0900-1700
 • Czwartek
  0900-1700
 • Piątek
  0900-1700
 • Sobota
  0900-1400
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Firma AKFON Protetyka Słuchu, założona w 2003 roku, jest kolejną działalnością ukierunkowaną na pomoc niedosłyszącym. Siedzibą firmy jest Lublin. Posiadamy także punkty konsultacyjne w Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie. Prowadzimy dobór i sprzedaż aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie. Dzięki współpracy ze światowymi producentami, możemy pomóc w doborze aparatu, który w najwyższym stopniu spełni Państwa oczekiwania. Proponując dany model kierujemy się wieloma zmiennymi, między innymi: stopniem ubytku słuchu, indywidualnymi preferencjami, stylem życia oraz możliwościami finansowymi. Gwarantujemy profesjonalną obsługę przy użyciu aparatury medycznej najwyższej jakości.

NASZA OFERTA

Usługi
- bezpłatne badanie słuchu;
- dopasowanie aparatu słuchowego wykonywane za pomocą unikatowej aparatury pomiarowej;
- dopasowanie urządzeń wspomagających słyszenie dla osób - użytkowników aparatów słuchowych;
- wykonanie indywidualnej wkładki usznej (wkładki przeciwwodnej, przeciwhałasowej);
- porady dotyczące prawidłowego użytkowania aparatu słuchowego;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na miejscu;
- możliwość ekspresowej naprawy.

Aparaty słuchowe
Oferujemy aparaty zauszne i wewnątrzuszne klasy budżetowej, ekonomicznej i premium światowych producentów. Ponadto aparaty zauszne z otwartym protezowaniem, słuchawką w przewodzie słuchowym i aparaty wewnątrz uszne typu ITC, ITE,CIC, IIC. Proponujemy również zupełnie niewidoczne rozwiązania technologiczne umieszczane w przewodzie słuchowym. Aparaty posiadają powłokę chroniącą przed wilgocią oraz możliwość sterowania nimi za pomocą telefonu komórkowego. Oferujemy aparaty słuchowe przeznaczone dla dorosłych i dla dzieci. Dla najmłodszych pacjentów posiadamy aparaty z ochroną przeciw wodzie i pyłowi, blokadą komory baterii i rożka oraz szeroką gamą kolorystyczną. Proponujemy aparaty słuchowe różnych producentów: Audio Service, Bernafon, Bruckhoff, Interton, Oticon, Phonak, Re Sound, Siemens i Starkey.

Wkładki uszne
Wkładka uszna, to niezbędny element łączący aparat zauszny z przewodem słuchowym. Za pomocą wkładki wzmocniony dźwięk jest przesyłany do narządu słuchu. Wybór najlepszego rozwiązania jest uzależniony m.in. od rodzaju niedosłuchu, rodzaju aparatu słuchowego i preferencji pacjenta. Posiadamy wkładki uniwersalne, jak i indywidualne wykonywane na podstawie pobranej miary kształtu ucha. Oprócz wkładek do aparatów, proponujemy także wkładki przeciwwodne oraz przeciwhałasowe.

Systemy wspomagające słyszenie

Są to urządzenia współpracujące z aparatami słuchowymi w trudnych warunkach akustycznych, takich jak rozmowa w hałasie, czy nauka w szkole. Mają one za zadanie poprawić rozumienie mowy w hałasie oraz podczas komunikacji na odległość. Urządzenia te składają się z nadajników oraz odbiorników, które są podłączane do aparatów słuchowych, bądź łączą się nimi za pomocą urządzenia zawieszanego na szyi. Szczególnie polecane są one uczniom i studentom, którzy mają trudności ze słyszeniem w szkole, czy na uczelni. Dzięki refundacji z NFZ oraz ze środków PFRON dla osób do 26 roku życia, koszty systemów mogą zostać pokryte przez te fundusze nawet w 100%.

Akcesoria bezprzewodowe
Akcesoria bezprzewodowe umożliwiają bezpośrednie połączenie aparatów słuchowych z urządzeniami takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, komputer, telewizor, odtwarzacz muzyczny, radio. Przykładowe akcesoria to:
- streamer telewizyjny - czyli urządzenie przesyłające dźwięk z telewizora, odtwarzacza lub muzyki z komputera do aparatów słuchowych;
- klips umożliwiający rozmowę przez telefon komórkowy z funkcją Bluetooth;
- pilot do obsługi aparatów słuchowych oraz pozostałych urządzeń;
- mikrofon, który przekazuje dźwięki bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Urządzenia ostrzegawcze i informujące
Oferujemy bezprzewodowe urządzenia zaprojektowane tak, by ułatwić życie osobom słyszącym oraz niedosłyszącym. Urządzenia te, są pomocne szczególnie w sytuacjach, gdy mają Państwo zdjęte aparaty, np. podczas snu. Poszczególne urządzenia można łączyć w zestawy dostosowane do każdych potrzeb. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 81 4465860. Dodatkowe urządzenia to:
- czujniki dymu;
- budziki;
- domofony;
- nianie elektroniczne;
- poduszki wibracyjne;
- maty kontaktowe;
- pagery;
- sygnalizatory świetlne;
- i inne.

Akcesoria
W naszych punktach, znajdą Państwo wszelkie niezbędne akcesoria i urządzenia do utrzymania aparatów w dobrym stanie, takie jak:
- baterie;
- filtry;
- kosmetyki do czyszczenia aparatów i wkładek;
- gruszki;
- kapsułki osuszające
- urządzenia osuszające.

Ochronniki słuchu

Firma AKFON, jako jedyna w województwie lubelskim, przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Ochrony Słuchu OPOS. W ramach tej akcji, propagujemy stosowanie indywidualnych ochronników słuchu w miejscach, gdzie szczególnie jesteśmy narażeni na hałas. Naszą ofertę kierowana jest do zakładów pracy oraz osób prywatnych, które są narażone na skutki działania hałasu. Proponujemy ochronniki słuchu wykonywane na podstawie indywidualnego kształtu ucha oraz pomiaru poziomu hałasu, w którym przebywa dana osoba. Takie rozwiązania pozwalają uzyskać odpowiednią szczelność i dopasowanie, a przy tym dają możliwość komunikacji i reakcji na sygnały ostrzegawcze. W fazie produkcji indywidualnych wkładek wykorzystywane są metody cyfrowego skanowania, e-modelingu oraz stereolitografii. Ochronniki są produkowane zgodnie z normą EN 352-2. Ochronniki posiadają wymienne filtry, dostosowane do różnych parametrów tłumienia. Są one również dostosowane do pracy w trudnych warunkach. By potwierdzić dobór właściwej ochrony słuchu przed hałasem, nasi protetycy wykonują test funkcjonalności. Poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą Państwo skorzystać z częściowej lub całkowitej refundacji aparatów słuchowych, wkładek i systemów wspomagających słyszenie.

REFUNDACJA NFZ

01. Raz na 5 lat (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, audiologa, audiologa i foniatry), każdemu pacjentowi powyżej 2 roku życia, przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego i wkładki usznej ze środków NFZ.
02. Raz na 3 lata (zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, otolaryngologa, otolaryngologa dziecięcego, audiologa, audiologa i foniatry), każdemu ubezpieczonemu pacjentowi poniżej 26 roku życia przysługuje możliwość skorzystania z dofinansowania do aparatu słuchowego ze środków NFZ oraz każdorazowo przysługuje możliwość skorzysta, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON, poprzez MOPR lub POPR.
03. O dofinansowanie ze środków PFRON (realizowanych przez MOPR lub PCPR) mogą starać się osoby:
a). posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów/ o niezdolności do pracy/ i niezdolności do samodzielnej egzystencji/ o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/ o niepełnosprawności (dot. Dzieci do 16 roku życia);
b). których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty określonej przez MOPR lub PCPR właściwy miejscu zameldowania;
c). posiadające zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparaty słuchowe, wkładki uszne systemy lub wspomagające słyszenie;
d). które we właściwym dla miejsca zameldowania ośrodku, złożyły wniosek wraz z dołączonymi następującymi dokumentami:
- kosztorysem/fakturą na zakup aparatu słuchowego;
- kopią zlecenia zaopatrzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracowników firmy AKFON;
- kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (oryginał do wglądu).

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dofinansowania:
- z fundacji i stowarzyszeń;
- z Domów Opieki Społecznej;
- z zakładów pracy.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - aparaty słuchowe 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe analogowe 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe cyfrowe 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe NFZ 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe wewnątrzkanałowe 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe zauszne 
HDPUEICNSW - aparaty słuchowe-akcesoria 
HDPUEICNSW - audiologia dorosłych -analiza słuchu 
HDPUEICNSW - audiologia dziecięca - analiza słuchu 
HDPUEICNSW - audiologia NFZ 
HDPUEICNSW - badania słuchu 
HDPUEICNSW - badania słuchu audiometryczne 
HDPUEICNSW - wizyty domowe Dodatkowe informacje