dziś z kwiatami do Zbigniewa i Grażyny  Środa 1 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ KARNY GRODZKI

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  1000-1800
 • Wtorek
  0730-1530
 • Środa
  0730-1530
 • Czwartek
  0730-1530
 • Piątek
  0730-1530
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Opis działalności

Sąd Rejonowy VII WYDZIAŁ KARNY

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 10.00 - 12.00
Środa: 10.00 - 12.00
Czwartek: 10.00 - 15.30

rozpatrywanie spraw z obszaru
gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź:

* o przestępstwa, wykroczenia, wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy;
* rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
* rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
* rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
* wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
* wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi, których sprawa wpłynęła do tego wydziału;
* inne sprawy w tym wnioski:
- prośby o ułaskawienie
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- zatarcie skazania,
- uznanie środka karnego za wykonany,
- warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,
- umorzenie grzywny i kosztów sądowych,
- rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty,
- zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - SĄDY Dodatkowe informacje