dziś z kwiatami do Teofila i Makarego  Niedziela 28 lutego 2021

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

WOMP - MEDYCYNA SPORTOWA WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0700-1900
 • Wtorek
  0700-1900
 • Środa
  0700-1900
 • Czwartek
  0700-1900
 • Piątek
  0700-1900
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Zdjęcia / Ilustracje


Zdjęcia:

Zdjęcie 1

Opis działalności

81 533 00 34 centrala Nałęczowska
81 534 19 19 Rejestracja Nałęczowska
81 532 72 83 Rejestracja Nowy Świat
Medycyna Sportowa
Godziny przyjęć w poszczególnych gabinetach dla pacjentów Ośrodka Medycyny Sportowej:

1. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew,mocz) codziennie w godz. 7.30.-10.00-blok A,Gab.nr6
2. Badania okulistyczne – pn,czw:(w godz 8.00-12.00), Gab. nr 101 Blok B
3. Badania laryngologiczne – pn,wt,czw. (w godz:8.00-12.00),śr. (w godz.8.00-10.00 i 15.30-17.00), pt: (w godz.8.00-10.00), Gab.nr 107.(Blok B)
4. Badanie EEG: na podstawie skierowań wydanych w Poradni Medycyny Sportowej, wykonywane są w poniedziałek i czwartek ( w godz: 9.00-13.00) pokój 110,Blok B .
5. Badania neurologiczne – pn,śr,czw. ( w godz.8.00-17.00), wt,pt. w godz: (8.00-12.00 )Gab. Nr 112( Blok B)
6. Badanie antropometryczne i EKG : pn,czw.,pt (w godz. 7.15- 14.00), wt,śr. (w godz:7.15-18.00). Gab. nr 108 lub 106 ( Blok B)
7. Badania wydolnościowe – pon.pt. w godz 8.00-12.30

Ośrodek w swojej strukturze posiada:

- Poradnię Medycyny Sportowej, w której pracują lekarze posiadający specjalne uprawnienia do orzecznictwa sportowo-lekarskiego ( specjaliści medycyny sportowej lub lekarze posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej). W Poradni tej przeprowadzana jest ostateczna kwalifikacja i wydawane są orzeczenia i zaświadczenia o zdolności do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu.
- Poradnię Ortopedyczną, zajmującą się leczeniem urazów i chorób układu narządów ruchu związanych z uprawianiem ćwiczeń fizycznych ( przyjęcia w Poradni odbywają się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty do Poradni Ortopedycznej)
- Pracownię Psychologii Sportu, przeprowadzającą badania selekcyjno - naborowe do różnych dyscyplin sportowych oraz udzielającą porad psychologicznych ( odpłatnie wg cennika WOMP lub na postawie umów z organizacjami prowadzącymi szkolenie sportowe)
- Pracownię Badań Wydolnościowych, przeprowadzającą próby wysiłkowe, wykorzystywane w badaniach selekcyjnych oraz w monitorowaniu postępów szkolenia sportowego

Warunkiem przeprowadzenia badań sportowo -lekarskich jest :
1. Dostarczenie skierowania od lekarza POZ (rodzinnego) do specjalistycznej Poradni Medycyny Sportowej
z wyraźnymi danymi pacjenta z nr PESEL, zakładu i lekarza kierującego oraz numerem umowy z NFZ.(dotyczy osób do 23 roku życia)
2. posiadanie dowodu tożsamości lub leg. szkolnej.
3. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich do ukończenia 16 roku życia.
4. Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób ( wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej .( Wzór ankiety do pobrania na stronie http://www.womp.lublin.pl/).

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - badania kontrolne uprawniające do uprawiania sportu 
HDPUEICNSW - badania obciążenia organizmu 
HDPUEICNSW - badania okresowe uprawniające do uprawiania sportu 
HDPUEICNSW - badania sportowo-lekarskie 
HDPUEICNSW - badania wstępne uprawniające do uprawiania sportu 
HDPUEICNSW - lekarz sportowy 
HDPUEICNSW - medycyna sportowa 
HDPUEICNSW - medycyna sportowa NFZ 
HDPUEICNSW - wydawanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu Dodatkowe informacje