dziś z kwiatami do Piotra i Małgorzaty  Piątek 18 stycznia 2019

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

CENTRUM MEDYCZNE PRIMED

Logo nazwa firmy
 • Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek
  0800-2000
 • Wtorek
  0800-2000
 • Środa
  0800-2000
 • Czwartek
  0800-2000
 • Piątek
  0800-2000
 • Sobota
  nieczynne
 • Niedziela
  nieczynne

Zdjęcia / Ilustracje


Zdjęcia:

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Opis działalności

CENTRUM MEDYCZNE PRIMED - zapewnia szeroki zakres świadczonej pomocy medycznej, zarówno diagnostycznej, jak i leczniczej. Świadczy usługi pomocy medycznej dla wielu Pacjentów już od 2015 roku. Stale współpracuje z wysokiej klasy specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Celem placówki, jest indywidualne podejście do każdego Pacjenta, tak aby zapewnić jak najlepszą jakość oferowanej pomocy. Centrum Medyczne Primed świadczy szeroko rozumianą pomoc medyczną zarówno dla osób ubezpieczonych w NFZ i KRUS (lekarz rodzinny, pediatra), jak i w zakresie prywatnych wizyt specjalistycznych. Posiada szeroki wachlarz propozycji i świadczonych usług medycznych, wspartych nowoczesnym sprzętem medycznym.

USŁUGI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane są pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza POZ przez złożenie deklaracji w Centrum Medycznym Primed. Są to to świadczenia związane z badaniem i poradami lekarskimi, profilaktyką, diagnostyką i leczeniem, kierowaniem na leczenie specjalistyczne szpitalne i uzdrowiskowe oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii w tym związane ze szczepieniami i promocja zdrowia. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
Lekarze przyjmujący w Poradni Lekarza Rodzinnego
Dr n. med. Katarzyna Wilkołaska - lekarz medycyny rodzinnej
Lek. med. Sylwia Zbydniowska - lekarz medycyny rodzinnej
Lek. med. Bartosz Zygo - internista
Lek. med. Sergiusz Nowak - internista
Lek. med. Anna Domańska - geriatra, specjalista psychiatra
Lek. med. Katarzyna Grześko - pediatra
Lek. med. Karolina Kalicka - pediatra
Lek. med. Barbara Wysokińska - pediatra


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - NFZ

BEZPŁATNE PORADY :
- PSYCHIATRYCZNE
- PSYCHOLOGICZNE
- PSYCHOTERAPEUTYCZNE

PORADNIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, po wcześniejszym zdeklarowaniu jej wyboru, sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną i społecznością w środowisku jej zamieszkania oraz w gabinecie pielęgniarki na terenie naszej placówki. Uwzględnia przy tym realizację zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne - zgodnie z wytycznymi wydanymi przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Opieka realizowana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PORADNIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ
Położna podstawowej opieki zdrowotnej, po wcześniejszym zdeklarowaniu jej wyboru, udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej na terenie naszej placówki. Opieka realizowana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Świadczenia realizowane przez położną POZ:
- prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia
- wizyty patronażowe w miejscu zamieszkania pacjentki
- opieka nad kobietą w połogu
- opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacjach ginekologicznych, lub ginekologiczno-onkologicznych od momentu wypisu ze szpitala
- opieka nad noworodkiem i wcześniakiem
- realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, oraz w gabinecie położnej POZ
- rozpoznanie warunków bio-psycho-społecznych podopiecznych
- planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
GABINET ZABIEGOWY
Gabinet Zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
W gabinecie wykonywane są zabiegi
- EKG (elektrokardiogram serca)
- spirometria
- iniekcje domięśniowe
- iniekcje dożylne
- iniekcje podskórne
- badanie poziomu cukru we krwi
- pomiar ciśnienia i tętna
- kontrola wagi ciała
- inhalacje

BADANIE SPIROMETRYCZNE
Ocenia ono wydolność oddechową Pacjenta i jest badaniem nieinwazyjnym. Określa pojemność zawartych w płucach gazów, informuje o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego oraz szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach. Polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które Pacjent może nabrać i wypuścić z płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik, który połączony jest z aparatem spirometrycznym. Badanie trwa kilka minut, a wynik przekazywany jest w formie opisu z podaniem wartości liczbowych badanych parametrów, niekiedy z dołączonymi wykresami. Badanie wykonywane jest u osób schorzeniami oddechowo-krążeniowymi oraz zalecane w określonych grupach zawodowych, jak i u osób oprawiających sport.

PUNKT POBRAŃ
Współpracując z laboratorium medycznym Diagnostyka, oferujemy Państwu szeroki zakres badań diagnostycznych. Punkt Pobrań czynny jest w godzinach od 7.30 do 11.00. Nie obowiązują zapisy na badania laboratoryjne. Jedynie w przypadku pobrań materiałów ginekologicznych, należy uzgodnić wcześniej czas ich pobrania (osobiście lub pod numerem telefonu 81 4647795).

PUNKT SZCZEPIEŃ

W ramach bezpłatnych usług dla osób ubezpieczonych Punkt Szczepień prowadzi szczepienia dzieci od 0 do 18 roku życia. Są to szczepienia wykonywane zgodnie z kalendarzem szczepień. Rodzice powiadamiani są listownie lub telefonicznie o terminie danego szczepienia. Po otrzymaniu informacji dotyczącej planowanych szczepień należy zarejestrować się w celu wyznaczenia terminu - osobiście lub pod nr telefonu 81 4647795. W Centrum Medycznym Primed istnieje także możliwość szczepienia szczepionkami płatnymi, które są do nabycia w naszej placówce. Każde szczepienie poprzedzone jest konsultacją przez lekarza pediatrę, mającą na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia Pacjenta oraz wykluczenie przeciwwskazań do podania szczepionki. Punkt Szczepień czynny jest we wtorki, w godzinach od 15.00 do 18.00.

DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SNU

PRACOWNIA USG
W trosce o jak najwyższą jakość badań ultrasonograficznych pracownia USG, wyposażona jest w wysokiej klasy aparat Voluson S6BT14. Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości urządzenia, możliwe jest wykonanie precyzyjnych badań wielu narządów.

USG JAMY BRZUSZNEJ TARCZYCY I PIERSI
Lek. med. Magda Mianowana - radiolog
miejsce pracy - Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG
zakres usług - USG jamy brzusznej, tarczycy i ślinianek, moszny i jąder, tkanek miękkich i USG przezciemiączkowe CUN
Lek med. Maciej Pieprzny - internista
miejsce pracy - Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych SPSK1 w Lublinie, certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, tarczycy i piersi
zakres usług - USG jamy brzusznej, tarczycy i ślinianek i piersi
Lek med. Michał Frąszczak - specjalista radiolog
miejsce pracy - Starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zakres usług - USG jamy brzusznej, tarczycy i ślinianek, piersi, moszny i jąder, przezciemiączkowe CUN, dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic kończyn górnych i dolnych, dopplerowskie żył kończyn dolnych i górnych

USG NACZYŃ ŻYLNYCH I TĘTNICZYCH
Lek. med. Michał Małysza - specjalista chirurgii ogólnej, chirurg naczyniowy
miejsce pracy - Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
zakres usług - USG naczyń żylnych i tętniczych

USG ORTOPEDYCZNE
Lek. med. Łukasz Zakościelny - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Miejsce pracy: Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

USG GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE
Lek. med. Patrycja Ziober-Malinowska - Ginekolog
miejsce pracy - Asystent I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Staż z zakresu zabiegów laparoskopowych w Augusta-Kranken-Anstalt w Bochum (Niemcy)
zakres usług i porad - porady profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej, badania cytologiczne, porady położnicze i prowadzenie ciąży, ultrasonograficzne badania ginekologiczne, zakładanie wkładek wewnątrzmacicznych , laparoskopia i histeroskopia, ginekologia estetyczna, leczenie nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki pochwy
Lek. med. Bogdan Popik - Specjalista ginekolog
miejsce pracy - Starszy asystent w Oddziale Ginekologiczno-Położniczy z Traktem Porodowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
zakres usług - USG ginekologiczne i położnicze - przezbrzuszne i przezpochwowe, diagnostyka ultrasonograficzna ciąży i wad wrodzonych z wykorzystaniem opcji obrazowania 2D/3D oraz 4D (diagnostyka wczesnej ciąży, ocena rozwoju ciąży, ocena wydolności szyjki macicy)

USG UROLOGICZNE
Dr n. med. Paweł Płaza - specjalista urolog
miejsce pracy - Asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty urologii, zdając z wyróżnieniem międzynarodowy egzamin specjalizacyjny FEBU. Członek Polskiego
Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu endourologii i laparoskopii urologicznej
zakres usług - USG urologiczne nerek, gruczołu krokowego, układu moczowego, jąder i moszny
Lek. med. Michał Cabanek - urolog
miejsce pracy - Młodszy asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
zakres usług - USG urologiczne nerek, gruczołu krokowego, układu moczowego, jąder - moszny

PORADNIE SPECJALISTYCZNE


PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Dr n. med. Maria Rymgayłło-Kątska - specjalista chorób dzieci, alergolog
miejsce pracy - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
zakres porad i usług - leczenie wszystkich typów alergii u dzieci i dorosłych

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Lek. med. Michał Małysza - specjalista chirurgii ogólnej, chirurg naczyniowy
miejsce pracy - Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
zakres porad i usług:
- ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych
- diagnostyka i leczenie chorób układu żylnego
- diagnostyka i leczenie powikłań miażdżycy tętnic kończyn
- diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Dr n. med. Anna Szponar-Bojda - specjalista dermatolog-wenerolog
W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy poświęconej łuszczycy. Jej głównym kierunkiem zainteresowań klinicznych i naukowych jest dermoskopia i trichoskopia, jako metody diagnostyczne chorób skóry a także laseroterapia dermatologiczna i estetyczna. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz International Dermoscopy Society. Autorka i współautorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych sympozjach naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii, ponadto odbyła staże zagraniczne m.in. w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Meksyku i Francji. Udziela porad w języku angielskim, zarówno u dorosłych jak i dzieci.
zakres porad i usług:
diagnostyka i leczenie chorób skóry u dzieci i dorosłych
- trądziku
- trądziku różowatego
- łojotokowego zapalenia skóry
- łuszczycy
- łysienia i chorób owłosionej skóry głowy
- chorób paznokci
- chorób alergicznych skóry
- łupieżu
- zakażeń skóry bakteryjnych i wirusowych
- chorób przenoszonych drogą płciową
- zmian skórnych w ciąży
- chorób błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych
diagnostyka czerniaka, znamion barwnikowych (badanie dermoskopowe)
badanie włosów i diagnostyka chorób skóry owłosionej (trichoskopia)

Lek.med.Radosław Małka - specjalista dermatologii i wenerologii

PORADNIA DIABETOLOGICZNA
Dr n. med. Tomasz Zaborowski - specjalista diabetolog, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny estetycznej
miejsce pracy - Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej SPSK 1 w Lublinie
Lek. med. Iga Kapczuk - specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
miejsce pracy - Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
zakres porad i usług:
diagnozowanie i leczeniem chorób narządów wydzielania wewnętrznego u dzieci i młodzieży, w tym między innymi:
- zaburzenia wzrostu
- otyłość
- choroby tarczycy
- zaburzenia dojrzewania

PORADNIA ENDOKRYNOLOGII DZIECIĘCEJ
Lek. med. Iga Kapczuk - specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej
miejsce pracy - Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
zakres porad i usług:
diagnozowanie i leczeniem chorób narządów wydzielania wewnętrznego u dzieci i młodzieży, w tym między innymi:
- zaburzenia wzrostu
- otyłość
- choroby tarczycy
- zaburzenia dojrzewania

PORADNIA GASTRENTEROLOGICZNA
Dr n. med. Tomasz Dworzański - specjalista w dziedzinie gastroenterologii i chorób wewnętrznych
miejsce pracy - Klinika Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Jest starszym asystentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu endoskopowych badań diagnostycznych i zabiegowych. Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim, włoskim.
zakres porad i usług - profilaktyka, diagnozowanie i leczenie chorób układu pokarmowego

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Lek. med. Monika Zaręba-Giezek - specjalista kardiolog (także specjalista chorób wewnętrznych)
miejsce pracy - Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej - Hemodynamiki (samodzielny operator) Szpitala MSWiA w Lublinie

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Lek. med. Anna Szkatuła-Łupina - otolaryngolog
miejsce pracy - Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
lek.med Jarosław Piasecki- specjalista ortopedii i traumatologii i medycyny sportowej

PORADNIA NEFROLOGICZNA
Dr n. med. Tomasz Zaborowski - specjalista diabetolog, nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny estetycznej
miejsce pracy - Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej SPSK 1 w Lublinie

PORADNIA NEUROLOGICZNA
Lek. med. Iwona Kowal - specjalista neurolog
miejsce pracy - Starszy asystent w Oddziale Neurologii SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie
zakres porad i usług - pełna diagnostyka i leczenie z zakresu neurologii

PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
Dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk - specjalista neurologii dziecięcej, nagrodzona w plebiscycie "Lekarz Roku 2016"
miejsce pracy - Starszy asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
zakres porad i usług - diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, w szczególności takich jak:
- padaczka
- mózgowe porażenie dziecięce
- urazy czaszkowo-mózgowe
- upośledzenie umysłowe
- bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne
Dr n. med. Ewa Dworzańska - specjalista w dziedzinie neurologii, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny neurologii dziecięcej
miejsce pracy - Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurologii dziecięcej odbywa w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nauczając przyszłych lekarzy.
zakres porad i usług - diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego i nerwowo-mięśniowego, w szczególności takich jak:
- padaczka
- mózgowe porażenie dziecięce
- urazy czaszkowo-mózgowe
- upośledzenie umysłowe
- bóle głowy oraz zaburzenia psychosomatyczne
Przyjmuje pacjentów w języku polskim, angielskim i włoskim

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Lek. med. Łukasz Zakościelny - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
miejsce pracy - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
Lek. med. Damian Pietrzyk - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
miejsce pracy - Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przyjmuje także pacjentów w Przyklinicznej Poradni Ortopedycznej.
zakres porad i usług:
- leczenie bezpośrednich i odległych następstw urazów narządu ruchu u dzieci
- leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
- profilaktyka i leczenie rozwojowej dysplazji bioder
- USG preluksacyjne (USG stawów biodrowych)

PORADNIA PRELUKSACYJNA

Lek. med. Damian Pietrzyk - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Miejsce pracy - Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, przyjmuje także pacjentów w Przyklinicznej Poradni Ortopedycznej
zakres porad i usług:
- leczenie bezpośrednich i odległych następstw urazów narządu ruchu u dzieci
- leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
- profilaktyka i leczenie rozwojowej dysplazji bioder
- USG preluksacyjne (USG stawów biodrowych)

PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA
Lek. med. Anna Domańska - specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z geriatrii, certyfikat lekarza medycyny paliatywnej i hospicyjnej
miejsce pracy: Starszy asystent w Oddziale Psychogeriatrycznym - Szpital Neuropsychiatryczny przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie
zakres porad i usług - porady specjalistyczne z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku:
- zespoły otępienne i urojeniowe
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia lękowe
- zaburzenia snu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Katarzyna Przerada - psycholog, specjalność: psychoprofilktyka i pomoc psychologiczna
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako psycholog świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Centrum Interwencji Kryzysowej udzielając porad oraz wsparcia psychologicznego.Obecnie na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej ,,Betania" (dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych) Prowadzi terapię psychologiczną, która poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o wywiad, obserwację, testy i kwestionariusze. W swojej pracy, zawsze kieruje się dobrem drugiego człowieka z poszanowaniem jego godności i intymności. Wszyscy Pacjenci spotykają się u niej z życzliwością, zrozumieniem oraz umiejętnością aktywnego słuchania.

PORADNIA PULMONOLOGICZNA

Dr n. med. Jan Siwiec - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
miejsce pracy - Starszy asystent w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
zakres porad i usług - diagnostyka i leczenie chorób płuc

PORADNIA UROLOGICZNA
Dr n. med. Paweł Płaza - specjalista urolog
miejsce pracy - Asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty urologii, zdając z wyróżnieniem międzynarodowy egzamin specjalizacyjny FEBU. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu endourologii i laparoskopii urologicznej.
zakres porad i usług - diagnostyka i leczenie nowotworów układu moczowego, przerostu prostaty, kamicy moczowej, infekcji dróg moczowych, wad układu moczowego i zaburzeń potencji
zakres wykonywanych badań - USG urologiczne gruczołu krokowego, układu moczowego i jąder
Lek. med. Michał Cabanek - urolog
miejsce pracy - Młodszy asystent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie
zakres porad i usług:
- diagnostyka i leczenie chorób nerek
- diagnostyka i leczenie chorób prostaty
- diagnostyka i leczenie chorób jąder i prącia
- onkologia urologiczna
- zaburzenia erekcji i niepłodność męska
zakres wykonywanych badań - USG nerek, prostaty, jąder, moszny i pęcherza moczowego

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Dr n. med. Halina Dubas-Ślemp - specjalista psychiatra
miejsce pracy - Adiunkt w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Głuskiej 1 w Lublinie
zakres porad i usług: diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in.:
- depresje
- choroba afektywna dwubiegunowa
- schizofrenia
- zaburzenia urojeniowe i lękowe
- uzależnienia
Lek. med. Anna Domańska - specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z geriatrii, certyfikat lekarza medycyny paliatywnej i hospicyjnej
miejsce pracy - Starszy asystent w Oddziale Psychogeriatrycznym - Szpital Neuropsychiatryczny przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie
zakres porad i usług - specjalistyczne porady z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku, m.in.:
- zespoły otępienne i urojeniowe
- zaburzenia pamięci
- zaburzenia lękowe
- zaburzenia snu
Lek. med. Maciej Domański - specjalista psychiatra
miejsce pracy - Ordynator Oddziału ZOL psychiatryczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz starszy asystent w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV
zakres porad i usług - diagnostyka i leczenie z zakresu psychiatrii, m.in.:
- depresje
- choroba afektywna dwubiegunowa
- schizofrenia
- zaburzenia urojeniowe i lękowe

Legenda

Hurt, Detal, Produkcja, Usługi, Eksport, Import, InstytuCje, Naprawa, Wypożyczanie

HDPUEICNSW - alergologia dziecięca 
HDPUEICNSW - bezdech 
HDPUEICNSW - bezdech senny - leczenie 
HDPUEICNSW - chirurgia naczyniowa 
HDPUEICNSW - dermatologia 
HDPUEICNSW - diabetologia 
HDPUEICNSW - endokrynologia dziecięca 
HDPUEICNSW - gabinet lekarski 
HDPUEICNSW - gastroenterolog 
HDPUEICNSW - gastroenterologia dorosłych 
HDPUEICNSW - gastrologia 
HDPUEICNSW - gastrologia dorosłych 
HDPUEICNSW - geriatria 
HDPUEICNSW - holter EKG 
HDPUEICNSW - kardiologia dorosłych 
HDPUEICNSW - laryngologia dorosłych 
HDPUEICNSW - lekarz rodzinny 
HDPUEICNSW - lekarz rodzinny NFZ 
HDPUEICNSW - lekarz sportowy 
HDPUEICNSW - lekarze 
HDPUEICNSW - naczyniowiec 
HDPUEICNSW - nefrologia dorosłych 
HDPUEICNSW - neurolog 
HDPUEICNSW - neurologia 
HDPUEICNSW - neurologia dorosłych 
HDPUEICNSW - neurologia dziecięca 
HDPUEICNSW - ortopedia dorosłych 
HDPUEICNSW - ortopedia dziecięca 
HDPUEICNSW - poligrafia - badanie bezdechu 
HDPUEICNSW - preluksacja 
HDPUEICNSW - przychodnia 
HDPUEICNSW - psychiatria 
HDPUEICNSW - psychiatria dorosłych 
HDPUEICNSW - psychiatria dorosłych NFZ 
HDPUEICNSW - psycholog NFZ 
HDPUEICNSW - psychologia dorosłych 
HDPUEICNSW - pulmonologia 
HDPUEICNSW - pulmonologia dorosłych 
HDPUEICNSW - pulmonologia dziecięca 
HDPUEICNSW - spirometria 
HDPUEICNSW - urolog 
HDPUEICNSW - urologia dorosłych 
HDPUEICNSW - USG ciąża 
HDPUEICNSW - USG domaciczne 
HDPUEICNSW - USG doppler aorty 
HDPUEICNSW - USG doppler tętnic biodrowych 
HDPUEICNSW - USG doppler tętnic jamy brzusznej 
HDPUEICNSW - USG doppler tętnic nerkowych 
HDPUEICNSW - USG Dopplera kończ. d/tętnic g. 
HDPUEICNSW - USG Dopplera kończ. d/żył g. 
HDPUEICNSW - USG Dopplera TT nerkowych 
HDPUEICNSW - USG Dopplera TT szyjnych 
HDPUEICNSW - USG Dopplera TT wewn/czaszkow. 
HDPUEICNSW - USG jamy brzusznej 
HDPUEICNSW - USG macicy i przydatków 
HDPUEICNSW - USG narządów ruchu 
HDPUEICNSW - USG ocena płodu 
HDPUEICNSW - USG ścięgien 
HDPUEICNSW - USG ścięgna Achillesa 
HDPUEICNSW - USG stawów 
HDPUEICNSW - USG stawów biodrowych u dzieci 
HDPUEICNSW - USG stawu biodrowego 
HDPUEICNSW - USG stawu kolanowego 
HDPUEICNSW - USG stawy kolanowe 
HDPUEICNSW - USG sutka 
HDPUEICNSW - USG tarczycy Dodatkowe informacje