bad. kontroastowe naczyń wieńcowych w post. szybkich zdjęć RTG