lek.spec.zajm.się schorzeniami grucz.dokrew.powod.zaburz.wytw.hormonów