"glód jodowy"narządów,gl.tarczycy wyk.w testach radiol.bad.wychwyt jod