le.spec.zajm.się schorz.grucz.dokrew.powod.zaburz.wytw.hormonów u dzie