okres w życiu kobiet następuje osłbienie funkcji hormon. jajników