badanie endoskopowe końcowego odcinka jelita grubego, czyli odbytnicy do głębokości około 30 cm za pomocą sztywnego rektoskopu