lek.spec.zajm.się chorobami i wadami serca i naczyń wieńowych.