metoda diagnostyczna służąca do oceny grubości rogówki