dz.med.zajm.się lecz.objawów zw.z boles.i zab.fun.w zakr.ukl.mięś.-szk