le.spec.zajm.się lecz.obj.dot.bolesności i zab.fun.w zakr.ukl.mięś.-sz