poszerzenie ukl.kielich.-miedniczk.jako wynik utrudnio.odplywu moczu.