lek.spec.zajm.się rozp.,zapob.i leczeniem chor.kobiec.narzą.plciowych.