leczenie zaburzeń psychicznych za pomocą metod psychologicznych.