lek.spec.zajm.się lecz.i zapob.chorób i zaburzeń psychicznych.