lek.spec.zajm.się lecz.i zapob.zaburzeń psychicznych u dzieci.