lek.spec.zaj.się zaburzeniami sfery psychicznej wieku dziecięcego.