dz.medyc.zajm.się badaniem istoty nowotworów, przycz.ich powst.i lecze