badanie komórek w materiale z nakłucia lub innego badania