immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy