badania podstawowe i biochemiczne - nieinwazyjnymi narzędziami dla diagnostyki stłuszczenia i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby