dz.med.zajm.się rozpoz.i leczeniem chorób skóry i ch.przenosz.drogą pl