le.spec.w zakresie rozpoz.i leczenia chorób skóry.