lek.spec.zajm.siÄ™ zatruciami, odtruwaniem organizmu.