bad.w celu wczesn.wykrycia guzów piersi w przypadku zmian wyczuw.palpa