badanie diagn.statyczne i dynamiczne (np.tarczycy)