plukanie jelit będące przygot.przed zabiegiem chir. czy endoskopowym.