pobranie wycinka tkanki do badania mikroskopowego dla ustalenia charakteru procesu chorobowego