badanie gęstości kości, badanie obrazowe w rozpoznawaniu osteoporozy