dziś z kwiatami do Urbana i Grzegorza  Środa 25 maja 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Szczegółowe hasła:

 1. ARCHIWUM MIEJSKIE (4)
 2. BIURO PASZPORTOWE (1)
 3. BIURO PODAWCZE (2)
 4. CARITAS (1)
 5. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (17)
 6. DOMY DZIECKA (5)
 7. DOWODY OSOBISTE (10)
 8. DOWODY REJSTRACYJNE (5)
 9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (1)
 10. GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (2)
 11. INFORMACJA PODATKOWA (1)
 12. INSPEKCJA DROGOWA (1)
 13. INSPEKCJA HANDLOWA (2)
 14. INSPEKCJA PRACY (1)
 15. INSPEKTORAT WETERYNARII (7)
 16. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (1)
 17. IZBA DZIECKA (1)
 18. IZBA GOSPODARCZA (1)
 19. IZBA ROLNICZA (1)
 20. IZBA RZEMIEŚLNICZA (1)
 21. IZBA SKARBOWA (2)
 22. IZBA TURYSTYCZNA (1)
 23. KASY CHORYCH (1)
 24. KOLEGIUM ODWOŁAWCZE (1)
 25. KOMISJA BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (1)
 26. KONSULATY (1)
 27. KRUS-KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZ.SPOŁ (2)
 28. KSIĘGI WIECZYSTE (4)
 29. KURATORIA (1)
 30. KURATORZY SĄDOWI (2)
 31. MELDUNKI (5)
 32. METEOROLOGICZNE INSTYTUTY (1)
 33. MINISTERSTWA (1)
 34. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (1)
 35. OCHRONA ŚRODOWISKA-URZĘDY (7)
 36. OCHRONA ZABYTKÓW-URZĘDY (2)
 37. OPIEKA SPOŁECZNA (42)
 38. OŚRODEK ADOPCYJNY (1)
 39. PASZPORTY WYRABIANIE (2)
 40. PCK-POLSKI CZERWONY KRZYŻ (1)
 41. PKP-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (2)
 42. PKS-PAŃSTWOWA KOMUNIKACJA SAMOCHOD. (3)
 43. POLICJA (21)
 44. POMOC BEZROBOTNYM (2)
 45. POMOC RODZINIE (22)
 46. POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1)
 47. PRAWO JAZDY (7)
 48. PROKURATURA (2)
 49. RZECZNIK KONSUMENTÓW (3)
 50. SĄDY (26)
 51. SANEPIDY (22)
 52. SEJMIK SAMORZĄDOWY (2)
 53. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE (58)
 54. SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNO HANDLOWE (9)
 55. STAROSTWA POWIATOWE (30)
 56. STRAŻ MIEJSKA (1)
 57. STRAŻ POŻARNA (22)
 58. TABLICE REJSTRACYJNE - WYDAWANIE (1)
 59. TELEFONY ZAUFANIA (4)
 60. TELEKOMUNIKACJA-OPERATORZY (9)
 61. TOTALIZATOR SPORTOWY (2)
 62. URZĄD CELNY (17)
 63. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (1)
 64. URZĄD GMINY (195)
 65. URZĄD KOMUNIKACJI (1)
 66. URZĄD MARSZAŁKOWSKI (2)
 67. URZĄD MELIORACJI (1)
 68. URZĄD MIAR (2)
 69. URZĄD MIEJSKI (57)
 70. URZĄD PATENTOWY (1)
 71. URZĄD POCZTOWY (47)
 72. URZĄD PRACY (20)
 73. URZĄD SKARBOWY (23)
 74. URZĄD STANU CYWILNEGO (166)
 75. URZĄD STATYSTYCZNY (5)
 76. URZĄD WOJEWÓDZKI (19)
 77. WOJSKO (5)
 78. WOJSKOWA KOMISJA UZUPEŁNIEŃ (1)
 79. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (4)
 80. ZAKŁAD GAZOWNICZY (9)
 81. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIES (18)
 82. ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI (1)
 83. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (4)
 84. ŻANDARMERIA WOJSKOWA (1)
 85. ZUS-ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (19)

Wszystkie firmy (22):


CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

20-950 Lublin, Wyszyńskiego 2

tel.: 81 532 95 71, 81 743 64 65

Dziś Środa otwarte 0900-1400 Godziny Otwarcia


Cetrala Archidiecezjala ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 20-950 Lubli Cetrum Pomocy Doraźej (Wejście od Al. Uii Lubelski...


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA

20-718 Lublin, Al.Kraśnicka 223

tel.: 81 526 41 11

Dziś Środa otwarte 24H Godziny Otwarcia


Dom Pomocy Społeczej Całodobowa pomoc osobom chorym i starszym, opieka pielęgiarska i duchowa....


EUROPEJSKA FUNDACJA SPOŁECZNA GODNE ŻYCIE

20-089 Lublin, Biernackiego 22

tel.: 81 748 20 00

Dziś Środa otwarte 0900-1500 Godziny Otwarcia


Celem Fudacji jest działaie a rzecz godego życia jedostek i rodzi w społeczeństwie, a w szczególości: * pomoc...


FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

21-030 Motycz, 51

tel.: 81 503 11 79

środa nieczynne


Fudacja Szczęśliwe Dzieciństwo elem statutowym FSD jest iesieie pomocy dzieciom i młodzieży, którym z różych pow...


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKOWEJ

23-412 Łukowa, 262

tel.: 84 687 40 82

Dziś Środa otwarte 0700-1500 Godziny Otwarcia


Gmiy Ośrodek Pomocy Społeczej w Łukowej...


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

20-127 Lublin, Lubartowska 6-8

tel.: 81 466 54 00, 81 466 54 02, 81 466 54 07, 81 466 54 09

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Filia r 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczej Filia Nr 1 ul. Lubartowska 6-8 20-084 Lubli e-mail: filia1@mopr.lubli.pl ...


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 4

20-848 Lublin, Kompozytorów Polskich 4

tel.: 81 466 55 02, 81 466 55 03, 81 466 55 10, 81 466 55 02

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Filia r 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczej Sekcja Pracy Socjalej Nr 18 - ul. Koryzowej 2b kierowik sekcji 81 466 5...


MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI ŚWIDNIK

21-040 Świdnik, Norwida 2

tel.: 81 468 77 96, 81 751 77 96

Dziś Środa otwarte 0800-1800 Godziny Otwarcia


Cetrum profilaktyki uzależień Pukty kosultacyje Grupy terapeutycze Świetlica profilatyczo-wychowawcza Zajęcia poza...


NADZIEJA CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU

20-442 Lublin, Abramowicka 2F

tel.: 81 743 91 11

Dziś Środa otwarte 0800-2000 Godziny Otwarcia


Stowarzyszeie Niesieia Pomocy Chorym Uzależioym od Alkoholu Lubelski Ośrodek Wychodzeia z Bezdomości prowadzoy prze...


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

20-074 Lublin, Spokojna 9

tel.: 81 442 10 21, 81 442 10 23

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Powiatowe Cetrum Pomocy Rodziie...


SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

20-144 Lublin, Bazylianówka 44

tel.: 81 740 36 77

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Specjalistyczy Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodziie...


STOWARZYSZENIE MONAR

20-081 Lublin, Montażowa 10

tel.: 81 745 10 10

środa nieczynne


Stowarzyszeie MONAR Poradia Profilaktyki, Leczeia, i Terapii Uzależień w Lubliie Działalość MONARU związaa jest g...


STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIE ALKOHOLOWEJ SOPRA

20-537 Lublin, Sasankowa 4 lok.8

tel.: 81 527 53 01, 81 526 14 95 tel.kom.: 600 575 026

środa nieczynne


Stowarzyszeie Ochroy i Pomocy Rodziie Alkoholowej porady prawe sporządzaie pism do urzędów poradictwo psychologicze t...


TELEFON ZAUFANIA

20-089 Lublin, Probostwo 6A

tel.: 81 534 60 60, 81 466 55 46, 81 466 55 47

Dziś Środa otwarte 24H Godziny Otwarcia


TELEFON ZAUFANIA Celem działalości Cetrum Iterwecji Kryzysowej jest świadczeie bezpłatej pomocy psychologiczej, psyc...


TELEFON ZAUFANIA - PRZEMOC W RODZINIE I ALKOHOLIZM

20-000 Lublin,

tel.: 81 534 60 60

Dziś Środa otwarte 24H Godziny Otwarcia


Telefo zaufaia Miejski Całodobowy Telefo Zaufaia 81 534-60-60 wsparcia psychologiczego i porad prawych udzielają fukc...


TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA

20-485 Lublin, Samsonowicza 25

tel.: 81 443 43 13 tel.kom.: 602 796 368

środa nieczynne


Towarzystwo Zapobiegaia Patologiom Społeczym...


ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

20-128 Lublin, Lwowska 28

tel.: 81 466 55 60

Dziś Środa otwarte 0700-1800 Godziny Otwarcia


OŚRODEK WSPARCIA W okresie wakacji i ferii czyy od p. do sob.. w godz. 7.00.-15.00, z wyjątkiem di świąteczych. OŚ...


LUBELSKI ZESPÓŁ TOWARZYSTWA NOWA KUŹNIA

20-485 Lublin, Samsonowicza 25

tel.: 81 443 43 13 tel.kom.: 602 796 368


 • Lublin Szczegółowe dane
 • Lublin Strona WWW
 • Lublin Poczta e-mail


OŚRODEK WSPARCIA DOM DZIECI BENJAMIN

20-827 Lublin, Zbożowa 22A

tel.: 81 746 67 60, 81 746 69 63


 • Lublin Szczegółowe dane
 • Lublin Strona WWW
 • Lublin Poczta e-mail


POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

20-358 Lublin, Kosmonautów 51

tel.: 81 744 02 36


 • Lublin Szczegółowe dane
 • Lublin Strona WWW
 • Lublin Poczta e-mailwykonanie zapytania trwało 0.00348615646362 s.