dziś z kwiatami do Teodora i Seweryna  Piątek 23 października 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Szczegółowe hasła:

 1. ARCHIWUM MIEJSKIE (4)
 2. BIURO PASZPORTOWE (1)
 3. BIURO PODAWCZE (2)
 4. CARITAS (1)
 5. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (17)
 6. DOMY DZIECKA (5)
 7. DOWODY OSOBISTE (10)
 8. DOWODY REJSTRACYJNE (5)
 9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (1)
 10. GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (2)
 11. INFORMACJA PODATKOWA (1)
 12. INSPEKCJA DROGOWA (1)
 13. INSPEKCJA HANDLOWA (2)
 14. INSPEKCJA PRACY (1)
 15. INSPEKTORAT WETERYNARII (7)
 16. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (1)
 17. IZBA DZIECKA (1)
 18. IZBA GOSPODARCZA (1)
 19. IZBA ROLNICZA (1)
 20. IZBA RZEMIEŚLNICZA (1)
 21. IZBA SKARBOWA (2)
 22. IZBA TURYSTYCZNA (1)
 23. KASY CHORYCH (1)
 24. KOLEGIUM ODWOŁAWCZE (1)
 25. KOMISJA BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (1)
 26. KONSULATY (1)
 27. KRUS-KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZ.SPOŁ (2)
 28. KSIĘGI WIECZYSTE (4)
 29. KURATORIA (1)
 30. KURATORZY SĄDOWI (2)
 31. MELDUNKI (5)
 32. METEOROLOGICZNE INSTYTUTY (1)
 33. MINISTERSTWA (1)
 34. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (1)
 35. OCHRONA ŚRODOWISKA-URZĘDY (7)
 36. OCHRONA ZABYTKÓW-URZĘDY (2)
 37. OPIEKA SPOŁECZNA (42)
 38. OŚRODEK ADOPCYJNY (1)
 39. PASZPORTY WYRABIANIE (2)
 40. PCK-POLSKI CZERWONY KRZYŻ (1)
 41. PKP-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (2)
 42. PKS-PAŃSTWOWA KOMUNIKACJA SAMOCHOD. (3)
 43. POLICJA (21)
 44. POMOC BEZROBOTNYM (2)
 45. POMOC RODZINIE (22)
 46. POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1)
 47. PRAWO JAZDY (7)
 48. PROKURATURA (2)
 49. RZECZNIK KONSUMENTÓW (3)
 50. SĄDY (26)
 51. SANEPIDY (22)
 52. SEJMIK SAMORZĄDOWY (2)
 53. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE (58)
 54. SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNO HANDLOWE (9)
 55. STAROSTWA POWIATOWE (30)
 56. STRAŻ MIEJSKA (1)
 57. STRAŻ POŻARNA (22)
 58. TABLICE REJSTRACYJNE - WYDAWANIE (1)
 59. TELEFONY ZAUFANIA (4)
 60. TELEKOMUNIKACJA-OPERATORZY (9)
 61. TOTALIZATOR SPORTOWY (2)
 62. URZĄD CELNY (17)
 63. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (1)
 64. URZĄD GMINY (195)
 65. URZĄD KOMUNIKACJI (1)
 66. URZĄD MARSZAŁKOWSKI (2)
 67. URZĄD MELIORACJI (1)
 68. URZĄD MIAR (2)
 69. URZĄD MIEJSKI (57)
 70. URZĄD PATENTOWY (1)
 71. URZĄD POCZTOWY (47)
 72. URZĄD PRACY (20)
 73. URZĄD SKARBOWY (23)
 74. URZĄD STANU CYWILNEGO (166)
 75. URZĄD STATYSTYCZNY (5)
 76. URZĄD WOJEWÓDZKI (19)
 77. WOJSKO (5)
 78. WOJSKOWA KOMISJA UZUPEŁNIEŃ (1)
 79. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (4)
 80. ZAKŁAD GAZOWNICZY (9)
 81. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIES (18)
 82. ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI (1)
 83. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (4)
 84. ŻANDARMERIA WOJSKOWA (1)
 85. ZUS-ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (19)

Wszystkie firmy (166):


URZĄD GMINY JABŁONNA

23-114 Jabłonna,

tel.: 81 561 05 70, 81 561 05 77

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy JabłonnaGmina Jabłonna położona jest w centralnej części województwa lubelskiego w północno-zachod...


URZĄD GMINY JABŁOŃ

21-205 Jabłoń, Zamojskiego 27

tel.: 83 356 00 06, 83 356 00 06

Dziś Piątek otwarte 0700-1500 Godziny Otwarcia


                               URZĄD GMINY JABŁOŃAtutem gminy jest naturalne środowisko przyrodnicze, nieskażone jeszcze cywilizacją. Nizinny kra...


URZĄD GMINY JANOWIEC

24-123 Janowiec, Radomska 2

tel.: 81 881 58 00

Dziś Piątek otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Telefony:Wójt - ( 81) 8815- 800 Sekretarz - (81) 8815- 803Skarbnik, Referat Finansów - ( 81) 8815- 802Podatki - (81)...


URZĄD MIASTA I GMINY JANÓW LUBELSKI

23-300 Janów Lubelski, Zamojskiego 59

tel.: 15 872 43 30

Dziś Piątek otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia                               URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIMUrząd Stanu Cywilnego15 872-43-21, 872-43-30e-mail: usc@janowlubelski.pl Referat Fina...


URZĄD GMINY JANÓW PODLASKI

21-505 Janów Podlaski, Bialska 6A

tel.: 83 341 30 73, 83 341 30 49

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Gminy Janów PodlaskiGmina Janów Podlaski położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w pół...


URZĄD GMINY W JARCZOWIE

22-664 Jarczów, 3-Go Maja 24

tel.: 84 663 45 19, 84 663 45 13

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy w JarczowieObszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokalskiej. Płd - zach. fragmenty gminy porośnięte ...


URZĄD GMINY JASTKÓW

21-002 Jastków, Chmielowa 3

tel.: 81 502 04 25, 81 502 01 43

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy Jastków, PanieńszczyznaGmina Jastków położona jest w środkowej części województwa lubelskiego, w p...


URZĄD GMINY W JEZIORZANACH

21-146 Jeziorzany, Rynek 22

tel.: 81 857 80 01, 81 857 80 25

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy w JeziorzanachPierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z początków epoki brązu. Występują...


URZĄD MIEJSKI W JÓZEFOWIE

23-460 Józefów, Kościuszki 37

tel.: 84 687 81 33, 84 687 81 03, 84 687 81 33

Dziś Piątek otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Gmina Józefów zajmuje powierzchnię 124 km2, którą zamieszkuje 7839 mieszkańców (stan na 2004 r.). Położona jest...


URZĄD GMINY JÓZEFÓW

24-340 Józefów nad Wisłą, Opolska 33F

tel.: 81 828 83 20, 81 828 83 20, 81 828 83 21, 81 828 83 26

Dziś Piątek otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy Józefów * Wójt: Mieczysław Teresiński tel. 0-81 828-50-68 * Sekretarz: Andrzej Zarębski tel. 0-81...


URZĄD GMINY W KAMIONCE

21-132 Kamionka, Lubartowska 1

tel.: 81 852 70 39, 81 852 70 01

Dziś Piątek otwarte 0830-1500 Godziny Otwarcia


                               Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy Kamionka. Pierwsza z nich mówi, że przed wiekami ciągnęły się tędy olbrzy...


URZĄD GMINY KĄKOLEWNICA WSCHODNIA

21-302 Kąkolewica,

tel.: 83 372 20 10, 83 372 20 48

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Gminy Kąkolewnica WschodniaUrząd Stanu Cywilnego w Kąkolewnicyusc@kakolewnica.lublin.pl(83) 372-26-96Referat f...


URZĄD GMINY KŁOCZEW

08-550 Kłoczew, Długa 67

tel.: 25 754 31 99, 25 754 31 99

Dziś Piątek otwarte 0740-1540 Godziny Otwarcia


Urząd Gminy w KłoczewieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencja ludnościGodziny przyjęć 7:40 - 15:40Tel. 25/ 7...


URZĄD MIEJSKI W KOCKU

21-150 Kock, Jana Pawła II 29

tel.: 81 859 10 04, 81 859 10 05

Dziś Piątek otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta i Gminy Kock Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych Urząd Stanu Cywilnego Stanowisko d/...


URZĄD GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

21-311 Komarówka Podlaska, Krótka 7

tel.: 83 353 50 04, 83 353 50 39

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Pierwsze wzmianki o Komarówce Podlaskiej pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku i dotyczą wsi już ukształtowanej, ...


URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW

21-543 Konstantynów, Wyszyńskiego 2

tel.: 83 341 41 92

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               URZĄD GMINY KONSTANTYNÓWGmina Konstantynów położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Pół...


URZĄD GMINY W KONOPNICY

21-030 Kozubszczyzna, 127a

tel.: 81 503 10 81, 81 503 10 19

Dziś Piątek otwarte 0730-1500 Godziny Otwarcia


                               Urząd Gminy w KozubszczyźnieUrząd Stanu Cywilnegousc@konopnica.eurzad.euTurystykaGmina Konopnica posiada dobre warunk...


URZĄD MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD

22-440 Krasnobród, 3-Go Maja 26

tel.: 84 660 71 58, 84 660 76 92, 84 660 76 92

Dziś Piątek otwarte 0800-1500 Godziny Otwarcia


                               Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych:- ewidencja ludności wew. 43- sprawy wojskowe i obrony cywilnej wew. 43- s...


URZĄD GMINY W KRASNYMSTAWIE

22-300 Krasnystaw, Konopnickiej 4

tel.: 82 576 37 53

Dziś Piątek otwarte 0700-1500 Godziny Otwarcia


                               Gmina Krasnystaw położona jest na obszarze dwóch mikroregionów geograficznych: -Wyżyny Lubelskiej z mezoregionami :...


URZĄD MIASTA W KRASNYMSTAWIE

22-300 Krasnystaw, Plac 3-Go Maja 29

tel.: 82 576 21 57, 82 576 29 03, 82 576 40 88

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta KrasnegostawuWydział Organizacyjny: tel. 82 576 21 57 wew. 103e-mail: sekretarz@krasnystaw.plWydział Fin...wykonanie zapytania trwało 0.0125260353088 s.