dziś z kwiatami do Michała i Makarego  Piątek 10 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Szczegółowe hasła:

 1. ARCHIWUM MIEJSKIE (4)
 2. BIURO PASZPORTOWE (1)
 3. BIURO PODAWCZE (2)
 4. CARITAS (1)
 5. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (17)
 6. DOMY DZIECKA (5)
 7. DOWODY OSOBISTE (10)
 8. DOWODY REJSTRACYJNE (5)
 9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (1)
 10. GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (2)
 11. INFORMACJA PODATKOWA (1)
 12. INSPEKCJA DROGOWA (1)
 13. INSPEKCJA HANDLOWA (2)
 14. INSPEKCJA PRACY (1)
 15. INSPEKTORAT WETERYNARII (7)
 16. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (1)
 17. IZBA DZIECKA (1)
 18. IZBA GOSPODARCZA (1)
 19. IZBA ROLNICZA (1)
 20. IZBA RZEMIEŚLNICZA (1)
 21. IZBA SKARBOWA (2)
 22. IZBA TURYSTYCZNA (1)
 23. KASY CHORYCH (1)
 24. KOLEGIUM ODWOŁAWCZE (1)
 25. KOMISJA BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (1)
 26. KONSULATY (1)
 27. KRUS-KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZ.SPOŁ (2)
 28. KSIĘGI WIECZYSTE (4)
 29. KURATORIA (1)
 30. KURATORZY SĄDOWI (2)
 31. MELDUNKI (5)
 32. METEOROLOGICZNE INSTYTUTY (1)
 33. MINISTERSTWA (1)
 34. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (1)
 35. OCHRONA ŚRODOWISKA-URZĘDY (7)
 36. OCHRONA ZABYTKÓW-URZĘDY (2)
 37. OPIEKA SPOŁECZNA (42)
 38. OŚRODEK ADOPCYJNY (1)
 39. PASZPORTY WYRABIANIE (2)
 40. PCK-POLSKI CZERWONY KRZYŻ (1)
 41. PKP-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (2)
 42. PKS-PAŃSTWOWA KOMUNIKACJA SAMOCHOD. (3)
 43. POLICJA (21)
 44. POMOC BEZROBOTNYM (2)
 45. POMOC RODZINIE (22)
 46. POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1)
 47. PRAWO JAZDY (7)
 48. PROKURATURA (2)
 49. RZECZNIK KONSUMENTÓW (3)
 50. SĄDY (26)
 51. SANEPIDY (22)
 52. SEJMIK SAMORZĄDOWY (2)
 53. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE (58)
 54. SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNO HANDLOWE (9)
 55. STAROSTWA POWIATOWE (30)
 56. STRAŻ MIEJSKA (1)
 57. STRAŻ POŻARNA (22)
 58. TABLICE REJSTRACYJNE - WYDAWANIE (1)
 59. TELEFONY ZAUFANIA (4)
 60. TELEKOMUNIKACJA-OPERATORZY (9)
 61. TOTALIZATOR SPORTOWY (2)
 62. URZĄD CELNY (17)
 63. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (1)
 64. URZĄD GMINY (195)
 65. URZĄD KOMUNIKACJI (1)
 66. URZĄD MARSZAŁKOWSKI (2)
 67. URZĄD MELIORACJI (1)
 68. URZĄD MIAR (2)
 69. URZĄD MIEJSKI (57)
 70. URZĄD PATENTOWY (1)
 71. URZĄD POCZTOWY (47)
 72. URZĄD PRACY (20)
 73. URZĄD SKARBOWY (23)
 74. URZĄD STANU CYWILNEGO (166)
 75. URZĄD STATYSTYCZNY (5)
 76. URZĄD WOJEWÓDZKI (19)
 77. WOJSKO (5)
 78. WOJSKOWA KOMISJA UZUPEŁNIEŃ (1)
 79. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (4)
 80. ZAKŁAD GAZOWNICZY (9)
 81. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIES (18)
 82. ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI (1)
 83. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (4)
 84. ŻANDARMERIA WOJSKOWA (1)
 85. ZUS-ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (19)

Wszystkie firmy (57):


URZĄD MIASTA PUŁAWY

24-100 Puławy, Lubelska 5

tel.: 81 458 60 01, 81 458 60 02

Dziś Piątek otwarte 0730-1500 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta Puławy Puławy powstały na początku XVII wieku jako niewielka osada handlowo-rybacka położona u przep...


URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

22-169 Rejowiec Fabryczny, Lubelska 16

tel.: 82 566 32 77, 82 566 32 92, 82 566 33 88

Dziś Piątek otwarte 0745-1545 Godziny Otwarcia


                               Urząd MiastaSekretariat - Kancelaria Burmistrza Miastatel. 82 5663277, fax. 5664728,e-mail:info@rejowiec.plSekretarztel...


URZĄD MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

21-450 Stoczek Łukowski, Kościuszki 1

tel.: 25 797 00 01

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta Stoczek Łukowski Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski miasto Stoczek Łukowski leży w...


URZĄD MIASTA W KRASNYMSTAWIE

22-300 Krasnystaw, Plac 3-Go Maja 29

tel.: 82 576 21 57, 82 576 29 03, 82 576 40 88

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta KrasnegostawuWydział Organizacyjny: tel. 82 576 21 57 wew. 103e-mail: sekretarz@krasnystaw.plWydział Fin...


URZĄD MIASTA W LUBARTOWIE

21-100 Lubartów, Jana Pawła II 12

tel.: 81 855 22 73, 81 854 46 27

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta w LubartowieHistoria Lubartowa sięga XVI wieku. Lewartów - Lubartów może poszczycić się bogatą i pi...


URZĄD MIASTA W RADZYNIU PODLASKIM

21-300 Radzyń Podlaski, Warszawska 32

tel.: 83 352 80 70, 83 352 80 60

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd MiastaDyżury Burmistrzaw każdy dzień pracy Urzędu od godz. 10.00 do 12.00Wydział Finansowy Naczelnik Wydzia...


URZĄD MIASTA W ŚWIDNIKU

21-040 Świdnik, Wyszyńskiego 15

tel.: 81 751 76 09, 81 751 76 57

Dziś Piątek otwarte 0700-1500 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta w ŚwidnikuWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHNaczelnik 81 751-76-51 Działalność gospodarcza 81 751-76-15Dowo...


URZĄD MIASTA W TERESPOLU

21-550 Terespol, Czerwonego Krzyża 26

tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd MiejskiKierownik Urzędu Stanu Cywilnegotel.: 83 375 20 36 wew. 26 lub 29 Podinsp. ds. geodezji i gosp. nierucho...


URZĄD MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 57

tel.: 84 664 37 40, 84 664 27 05

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta w Tomaszowie LubelskimTomaszów Lubelski jest miastem w województwie lubelskim, położonym na wysokości...


URZĄD MIASTA W ZAMOŚCIU

22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

tel.: 84 639 20 84, 84 530 03 60

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miasta ZamośćZamość - renesansowe miasto idealne, jeden z "7 cudów Polski" w plebiscycie "Rzeczpospolitej" -...


URZĄD MIASTA W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, Piłsudskiego 17

tel.: 25 798 27 01

Dziś Piątek otwarte 0730-1630 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta w Łukowie Biuro Rady MiastaTel. 25 798 29 15 wew. 109Kierownik Biura Rady MiastaTel. 25 798 29 15 wew. 13...


URZĄD MIASTA WE WŁODAWIE

22-200 Włodawa, Piłsudskiego 41

tel.: 82 572 14 44, 82 572 15 55, 82 572 24 49

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta we Włodawie...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ GEODEZJI

20-071 Lublin, Wieniawska 14

tel.: 81 466 21 21, 81 466 21 22

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Geozdezji i Gospodarki Nieruchomościami...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

20-950 Lublin, Zana 38

tel.: 81 466 31 00

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Gospodarki Komunalnej...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA

20-071 Lublin, Narutowicza 37

tel.: 81 466 39 00

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Oświaty i Wychowania...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Szaserów 13-15

tel.: 81 466 10 46, 81 466 10 47

Dziś Piątek otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Filaretów 44

tel.: 81 466 10 65, 81 466 10 63, 81 466 10 64

Dziś Piątek otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Kleeberga 12A

tel.: 81 466 10 74, 81 466 10 75

Dziś Piątek otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Wieniawska 14

tel.: 81 466 10 02, 81 466 10 38, 81 466 10 39, 81 466 10 40

Dziś Piątek otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH

20-071 Lublin, Wieniawska 14

tel.: 81 466 33 00

Dziś Piątek otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH...wykonanie zapytania trwało 0.00648593902588 s.