dziś z kwiatami do Zbigniewa i Grażyny  Środa 1 kwietnia 2020

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Szczegółowe hasła:

 1. ARCHIWUM MIEJSKIE (4)
 2. BIURO PASZPORTOWE (1)
 3. BIURO PODAWCZE (2)
 4. CARITAS (1)
 5. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH (17)
 6. DOMY DZIECKA (5)
 7. DOWODY OSOBISTE (10)
 8. DOWODY REJSTRACYJNE (5)
 9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (1)
 10. GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (2)
 11. INFORMACJA PODATKOWA (1)
 12. INSPEKCJA DROGOWA (1)
 13. INSPEKCJA HANDLOWA (2)
 14. INSPEKCJA PRACY (1)
 15. INSPEKTORAT WETERYNARII (7)
 16. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ (1)
 17. IZBA DZIECKA (1)
 18. IZBA GOSPODARCZA (1)
 19. IZBA ROLNICZA (1)
 20. IZBA RZEMIEŚLNICZA (1)
 21. IZBA SKARBOWA (2)
 22. IZBA TURYSTYCZNA (1)
 23. KASY CHORYCH (1)
 24. KOLEGIUM ODWOŁAWCZE (1)
 25. KOMISJA BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (1)
 26. KONSULATY (1)
 27. KRUS-KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZ.SPOŁ (2)
 28. KSIĘGI WIECZYSTE (4)
 29. KURATORIA (1)
 30. KURATORZY SĄDOWI (2)
 31. MELDUNKI (5)
 32. METEOROLOGICZNE INSTYTUTY (1)
 33. MINISTERSTWA (1)
 34. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (1)
 35. OCHRONA ŚRODOWISKA-URZĘDY (7)
 36. OCHRONA ZABYTKÓW-URZĘDY (2)
 37. OPIEKA SPOŁECZNA (42)
 38. OŚRODEK ADOPCYJNY (1)
 39. PASZPORTY WYRABIANIE (2)
 40. PCK-POLSKI CZERWONY KRZYŻ (1)
 41. PKP-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (2)
 42. PKS-PAŃSTWOWA KOMUNIKACJA SAMOCHOD. (3)
 43. POLICJA (21)
 44. POMOC BEZROBOTNYM (2)
 45. POMOC RODZINIE (22)
 46. POZWOLENIE NA BUDOWĘ (1)
 47. PRAWO JAZDY (7)
 48. PROKURATURA (2)
 49. RZECZNIK KONSUMENTÓW (3)
 50. SĄDY (26)
 51. SANEPIDY (22)
 52. SEJMIK SAMORZĄDOWY (2)
 53. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE (58)
 54. SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNO HANDLOWE (9)
 55. STAROSTWA POWIATOWE (30)
 56. STRAŻ MIEJSKA (1)
 57. STRAŻ POŻARNA (22)
 58. TABLICE REJSTRACYJNE - WYDAWANIE (1)
 59. TELEFONY ZAUFANIA (4)
 60. TELEKOMUNIKACJA-OPERATORZY (9)
 61. TOTALIZATOR SPORTOWY (2)
 62. URZĄD CELNY (17)
 63. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (1)
 64. URZĄD GMINY (195)
 65. URZĄD KOMUNIKACJI (1)
 66. URZĄD MARSZAŁKOWSKI (2)
 67. URZĄD MELIORACJI (1)
 68. URZĄD MIAR (2)
 69. URZĄD MIEJSKI (57)
 70. URZĄD PATENTOWY (1)
 71. URZĄD POCZTOWY (47)
 72. URZĄD PRACY (20)
 73. URZĄD SKARBOWY (23)
 74. URZĄD STANU CYWILNEGO (166)
 75. URZĄD STATYSTYCZNY (5)
 76. URZĄD WOJEWÓDZKI (19)
 77. WOJSKO (5)
 78. WOJSKOWA KOMISJA UZUPEŁNIEŃ (1)
 79. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (4)
 80. ZAKŁAD GAZOWNICZY (9)
 81. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIES (18)
 82. ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI (1)
 83. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (4)
 84. ŻANDARMERIA WOJSKOWA (1)
 85. ZUS-ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (19)

Wszystkie firmy (57):


URZĄD MIASTA I GMINY KRASNOBRÓD

22-440 Krasnobród, 3-Go Maja 26

tel.: 84 660 71 58, 84 660 76 92, 84 660 76 92

Dziś Środa otwarte 0800-1500 Godziny Otwarcia


                               Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych:- ewidencja ludności wew. 43- sprawy wojskowe i obrony cywilnej wew. 43- s...


URZĄD MIASTA I GMINY W TYSZOWCACH

22-630 Tyszowce, 3-Go Maja 8

tel.: 84 661 21 21

Dziś Środa otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Kancelaria 84 66-12-121 sekretariat@tyszowce.pl Burmistrz Tyszowiec 84 66-12-122 burmistrz@tyszowce.pl Sekretarz Gm...


URZĄD MIASTA W TERESPOLU

21-550 Terespol, Czerwonego Krzyża 26

tel.: 83 375 20 36, 83 375 21 30

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd MiejskiKierownik Urzędu Stanu Cywilnegotel.: 83 375 20 36 wew. 26 lub 29 Podinsp. ds. geodezji i gosp. nierucho...


URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów, Dobrzańskiego 1

tel.: 84 696 23 80, 84 696 23 82

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia                               Urząd MiastaHrubieszów (aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski. Położone jest na...


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

20-609 Lublin, Filaretów 44

tel.: 81 466 16 00

Dziś Środa otwarte 0745-1545 Godziny Otwarcia


Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów obsługuje interesantów – mieszkańców Lublina w godzinach pracy Urzędu Mias...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Filaretów 44

tel.: 81 466 10 65, 81 466 10 63, 81 466 10 64

Dziś Środa otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów, Hubala 1

tel.: 84 696 23 46, 84 696 23 80, 84 696 23 82

Dziś Środa otwarte 0800-1600 Godziny Otwarcia                               Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz MiastaTelefon: 846962380 (sekretariat)Urząd Stanu Cywilnegoul. mjr. H. Dobrzańskieg...


URZĄD MIASTA W LUBARTOWIE

21-100 Lubartów, Jana Pawła II 12

tel.: 81 855 22 73, 81 854 46 27

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta w LubartowieHistoria Lubartowa sięga XVI wieku. Lewartów - Lubartów może poszczycić się bogatą i pi...


URZĄD MIEJSKI W KOCKU

21-150 Kock, Jana Pawła II 29

tel.: 81 859 10 04, 81 859 10 05

Dziś Środa otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta i Gminy Kock Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych Urząd Stanu Cywilnego Stanowisko d/...


URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

20-115 Lublin, Karłowicza 4

tel.: 81 466 18 50

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Audytu i KontroliWydział Audytu i Kontroli realizuje w szczególności zadania z zak...


URZĄD MIASTA WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

20-071 Lublin, Kleeberga 12A

tel.: 81 466 10 74, 81 466 10 75

Dziś Środa otwarte 0745-1515 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Administracyjnych Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stałyWydawanie dow...


URZĄD MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

21-450 Stoczek Łukowski, Kościuszki 1

tel.: 25 797 00 01

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


                               Urząd Miasta Stoczek Łukowski Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski miasto Stoczek Łukowski leży w...


URZĄD MIEJSKI W JÓZEFOWIE

23-460 Józefów, Kościuszki 37

tel.: 84 687 81 33, 84 687 81 03, 84 687 81 33

Dziś Środa otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Gmina Józefów zajmuje powierzchnię 124 km2, którą zamieszkuje 7839 mieszkańców (stan na 2004 r.). Położona jest...


URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE

23-420 Tarnogród, Kościuszki 5

tel.: 84 689 71 61, 84 689 71 62

Dziś Środa otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Urząd Stanu CywilnegoKierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. 22 Lipca 123-420 Tarnogródtel. 84 6897004Godziny pracy: pon...


OŚRODEK INFORMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20-068 Lublin, Leszczyńskiego 23 pok.11

tel.: 81 466 20 66, 81 466 20 67

Dziś Środa otwarte 0800-1600 Godziny Otwarcia


Pracownicy Ośrodka udzielają BEZPŁATNYCH, kompleksowych informacji i porad dotyczących problematyki niepełnosprawno...


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

20-069 Lublin, Leszczyńskiego 20

tel.: 81 466 32 45, 81 466 32 46, 81 466 32 53, 81 466 32 25

Dziś Środa otwarte 0745-1430 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Spraw Adminstracyjnych - rejestracji pojazdów - Wymiana dowodu rejestracyjnegoSposó...


URZĄD MIEJSKI W NAŁECZOWIE

24-150 Nałęczów, Lipowa 3

tel.: 81 501 45 00, 81 501 43 31, 81 501 41 32, 81 501 42 02

Dziś Środa otwarte 0730-1700 Godziny Otwarcia


                               Nałęczowski Ośrodek KulturyAleja Lipowa 6, 24-150 Nałęczówtel/fax (081) 50 14 069e-mail: nok@naleczow.plNałęczó...


URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

20-071 Lublin, Lipowa 27

tel.: 81 466 17 00

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia


Urząd Miejski w Lublinie Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego...


URZĄD MIASTA CHEŁM

22-100 Chełm, Lubelska 65

tel.: 82 565 20 70

Dziś Środa otwarte 0730-1530 Godziny Otwarcia                               Chełm jest miastem na prawach powiatu, w którym zamieszkuje około 70 tys. mieszkańców na obszarze 35,28 km2.Jako mi...


URZĄD MIASTA I GMINY BEŁŻYCE

24-200 Bełżyce, Lubelska 3

tel.: 81 517 27 28

Dziś Środa otwarte 0715-1515 Godziny Otwarcia


                               Burmistrz: 81 517-27-24 Skarbnik: 81 516-27-62 Przewodniczący Rady Miasta: 81 516-27-62Gmina Bełżyce leży w południ...wykonanie zapytania trwało 0.00619912147522 s.