dziś z kwiatami do Anastazegoi   Sobota 22 stycznia 2022

Wpisz nazwę firmy, usługi, zabiegu, lekarza:

Wyszukiwanie zaawansowane (miasto/ulica)

miejsce na twoją reklamę
pole na reklamy 110px na 110px

Dane ogłaszającego przetarg:

Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Dybała
Tel: +48 817185125
Fax: +48 817185125
E-mail: zp@dsk.lublin.pl
Strona WWW: http://www.dsk.lublin.pl/przetargi/2011/49-11/OGL-49-11.pdf

Dane przetargu:

Data rozstrzygnięcia: 2011-08-19
Województwo: lubelskie
Termin realizacji:
Miejscowość: Lublin
Wadium: 6695.00
Miejsce realizacji: Dziecięcy Szpital Kliniczny

Szczegóły przetargu:

Branża: MEDYCZNA

Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego

Treść:
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
2
Ogólnoszpitalny sprzęt medyczny.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Ogółnoszpitalny sprzęt medyczny.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Pow. 125 000 EUR.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Papier do USG Sony
1)KRÓTKI OPIS
Papier do USG Sony.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Papier Excel i papier ascard do EKG
1)KRÓTKI OPIS
Papier Excel i papier ascard do EKG.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Papier do printera USG K65HM
3
1)KRÓTKI OPIS
Papier do printera USG K65HM.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Papier termoczuły
1)KRÓTKI OPIS
Papier termoczuły.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Papier do EKG B5ECO i papier do EKG 23 Schiller
1)KRÓTKI OPIS
Papier do EKG B5ECO i papier do EKG 23 Schiller.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6 NAZWA Papier do USG
1)KRÓTKI OPIS
Papier do USG.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7 NAZWA Szkiełka nakrywkowe (laboratoryjne)
1)KRÓTKI OPIS
Szkiełka nakrywkowe (laboratoryjne).
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
4
CZĘŚĆ NR 8 NAZWA Paski testowe
1)KRÓTKI OPIS
Paski testowe do oznaczania stężenia glukozy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 9 NAZWA Zestawy do przygotowania osocza MDK 300 i zestaw do aplikacji żelu płytkowego
typu MDS 400
1)KRÓTKI OPIS
Zestawy do przygotowania osocza MDK 300 i zestaw do aplikacji żelu płytkowego typu MDS 400.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 10 NAZWA Elektrody enzymatyczne i elektrody BERA
1)KRÓTKI OPIS
Elektrody enzymatyczne i elektrody BERA.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11 NAZWA Ogólnoszpitalny sprzęt i materiały medyczne
1)KRÓTKI OPIS
Ogólnoszpitalny sprzęt i materiały medyczne.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12 NAZWA Wielorazowy zestaw do inhalacji Pari Boy
1)KRÓTKI OPIS
Wielorazowy zestaw do inhalacji Pari Boy.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
5
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13 NAZWA Noże do dermatonu typu Zimmer
1)KRÓTKI OPIS
Noże do dermatonu typu Zimmer.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14 NAZWA Osprzęt do Erbe 50 i 200
1)KRÓTKI OPIS
Osprzęt do Erbe 50 i 200.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15 NAZWA Filtry
1)KRÓTKI OPIS
Filtry.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16 NAZWA Czujniki temperatury 900MR 850 i 900MR 560
1)KRÓTKI OPIS
Czujniki temperatury 900MR 850 i 900MR 560.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17 NAZWA Cewnik dwuświatłowy do hemodializy pernamentnej
1)KRÓTKI OPIS
Cewnik dwuświatłowy do hemodializy pernamentnej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
6
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18 NAZWA Okularki ochronne do fototerapii
1)KRÓTKI OPIS
Okularki ochronne do fototerapii.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19 NAZWA Zestaw naprawczy do cewników broviac/hickman
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw naprawczy do cewników broviac/hickman.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20 NAZWA Zestaw do biopsji nerki
1)KRÓTKI OPIS
Zestaw do biopsji nerki.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21 NAZWA Układy oddechowe stosowane w anestezji
1)KRÓTKI OPIS
Układy oddechowe stosowane w anestezji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22 NAZWA Kompresy zimno ciepło
1)KRÓTKI OPIS
Kompresy zimno ciepło.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
7
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 23 NAZWA Koce grzewcze
1)KRÓTKI OPIS
Koce grzewcze.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 24 NAZWA Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego
1)KRÓTKI OPIS
Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 25 NAZWA Igła do trepanobiopsji
1)KRÓTKI OPIS
Igła do trepanobiopsji.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 26 NAZWA Systemy drenujące do ran
1)KRÓTKI OPIS
Systemy drenujące do ran.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 27 NAZWA Żelowe wielorazowe pozycjonery dla pacjenta
1)KRÓTKI OPIS
Żelowe wielorazowe pozycjonery dla pacjenta.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
8
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 28 NAZWA Stabilizatory do rurki intubacyjnej
1)KRÓTKI OPIS
Stabilizatory do rurki intubacyjnej.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 29 NAZWA Czujniki temperatury Isolette do inkubatora
1)KRÓTKI OPIS
Czujniki temperatury Isolette do inkubatora.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 30 NAZWA Serweta nieprzylepna
1)KRÓTKI OPIS
Serweta nieprzylepna.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 31 NAZWA Pasta stomijna uszczelniająco gojąca
1)KRÓTKI OPIS
Pasta stomijna uszczelniająco gojąca.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33140000, 33141000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB
CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
9
6 695,00zł (dla wszystkich zadań)
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 Pzp.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi oświadczenie o
spęłnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp.
Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu wykazania podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – złożone na podst. art. 24 ustawy Pzp;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – Wykonawcy
składają dokumenty zgodnie z § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane z dn. 30.12.2009 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek jeśli przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 Pzp.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
10
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Zadania nr 1-17 - cena. Waga 100
2. Zadania 18-31 - cena. Waga 70
3. Zadania 18-31 - jakość. Waga 30
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
(49/11)
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 30,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym lub gotówka, płatne w kasie szpitala.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.7.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.7.2011 - 10:00
Miejsce
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin, POLSKA, pok. 210.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
11
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.6.2011

Kategorie główne :

Wszystkie przetargi z branży
Dodatkowe informacje